Selvevaluering 2012 - De nye medier

 I5X7471 450px

Dialogmøderne er et led i vores selvevaluering og temaet for dette års dialogmøde var:

De nye mediers indflydelse på og brug i vores skole

Mange emner og ideer blev diskuteret og konklusionen er nu formuleret i en handleplan for skolen.


Det er det tredje dialogmøde på vores skole, og mange har givet udtryk for, at de er glade for denne form. Derfor valgte vi igen i år at bruge deliberativ, demokratisk evaluering, hvor alle involverede kunne komme med bidrag til samtalen. For for at give flere forældre og elever mulighed for at deltage, lå dette års dialogmøde i forbindelse med månedsfesten lørdag, den 4. februar 2012 fra kl. 11.30 – 15.30, .
Denne beslutning blev truffet i samråd med Forældrerådet.

På mødet deltog 3 elever fra 12 klasse, 18 forældre og 15 lærere. 

Mødet blev indledt med 3 oplæg:

  1. De nye medieres fysiske og psykiske virkninger på eleverne
  2. Erfaringer fra en norsk Rudolf Steiner Skoles håndtering og brug af de nye medier
  3. IT-praksis i overskolen og den nyeste forskning om de nye mediers indflydelse på undervisningen og læring.

Efter oplæggene blev deltagerne delt i 6 blandede grupper, hvor de på forhånd udsendte spørgsmål blev diskuteret. Gruppernes samtaler blev efterfølgende refereret i plenum og konklusionen mundede ud i en handleplan.

Gruppernes samlede svar på spørgsmålene:

1. Er det min erfaring at de nye medier kan have gavnlig eller forstyrrende effekt på fritiden?

2. Hvilke synspunkter lægger vi til grund for anvendelse af de nye medier og undervisning i IT på vores skole?

3. Idéer/idébank til præsentation af de nye mediers muligheder og begrænsninger

Handleplan