Selvevaluering 2011

I år havde skolen besluttet at belyse ”månedsfester”, som led i skolens selvevaluering. Vi valgte, som sidste år at bruge deliberativ, demokratisk evaluering og som led i denne at indkalde til et dialogmøde.
Dialogmødet i år afholdtes den 10. februar 2011 fra kl. 16.00 til kl. 20.00. Der deltog 3 elever fra 12 klasse, 5 forældre og 19 lærere (der var mange afbud i alle deltagergrupper på grund af sygdom). Alle havde på forhånd fået materiale tilsendt, der beskrev månedsfesternes nuværende praksis og deres værdier for pædagogikken.
Oplægget på selve dagen belyste månedsfesternes betydning for eleverne, forældrene og, i forhold til de  offentlige månedsfester, PR-virkningen. Der blev specielt beskrevet at det er blandt andet ved månedsfesterne  at forældrene har mulighed for at føre forældretilsyn.
Efter oplægget blev deltagerne delt i blandede grupper, hvor de på forhånd uddelte spørgsmål blev diskuteret. Gruppernes samtaler blev efterfølgende refereret i plenum.

Svarene på spørgsmålet ”Hvad er det værdifulde på vores skole, som vi gerne vil at det kan opleves på månedsfesterne?”  var følgende:
Det værdifulde på vores skole:  – fællesskabet – den sociale udvikling sammen med den individuelle – at eleverne bliver tilskyndet til at finde deres egen vej – frihed under ansvar – at skolens pædagogik er aldersrelateret ikke bare i indhold, men også i metode - – eleverne lærer at tænke i billeder, ikke kun abstrakt – at der fremelskes en åben lyttende holdning – at eleverne får mulighed for at spille et instrument – selvsikkerhed gennem optræden på månedsfesterne – alsidighed i stedet for specialisering – at den kreative tænkning udvikles, så eleverne bliver gode til at tænke i løsninger i stedet for i begrænsninger – smidighed – at fagene har en sammenhæng – at eleverne lærer at værdsætte kvaliteten i det boglige, kunstneriske og håndværksmæssige på lige fod med hinanden.

Følgende hovedemner gik igen i samtalen om månedsfesterne

 • De store elever skal blive mere synlige.
 • Overskoleeleverne skal altid være præsenteret ved optræden, ellers skal de modtage undervisning i dette tidsrum.
 • Det er mere motiverende for eleverne, specielt i de store klasser  at komme til månedsfesterne, når de skal vise noget, som de selv var med til at bestemme.
 • På månedsfesterne er forældrene ofte tilskuer til synliggjorte processer og ikke kun til resultaterne. Processerne er vi gode til.
 • Det er for store forskelle i hvor ofte de enkelte klasser kommer på scenen.
 • Forældrene skal kunne få en bevidsthed om i hvilken sammenhæng de viste sekvenser står med resten af undervisningen. Vi skal forklare hvorfor vi gør det vi gør. (De yngre skal måske ikke have alle forklaringer?)
 • Vi skal være stolte over at være del af en helhedsskole, hvor der undervises det hele menneske, både det intellektuelle, det kunstneriske og det håndværksmæssige. Derfor skal disse tre områder også vægtes ligeligt på månedsfesterne.
 • På månedsfesterne bliver forældrene bekræftet i deres valg af skole
 • Det blev tydeligt her og også på forældrerådsmødet, at ikke alle forældre er helt klar over den store betydning, som månedsfesterne med deres fremvisning af elevernes arbejder og under-visningsmetoder har for hele det pædagogiske arbejde på vores skole.
 • På scenen skal vises det, der kommer fra hjertet. En hjertevarm skole virker fra mund til mund.
 • Ved offentlige arrangementer, som Åbent Hus skal kvaliteten stå i forgrunden og pædagogikken blive forståeligt.
 • Når der vises musik, ville det ofte være bedre med færre, men bedre gennemarbejdede stykker.
 • Månedsfest optræden lider under at ikke alle elever hver gang kommer til lørdagsarrangemen-terne. Skulle vi kun have fire lørdagsmånedsfester, men stadig 6-7 interne månedsfester?
 • Overskoleelever skal deltage på forældremøder i de yngre klasser.
 • Foredrag for forældre på månedsfesterne: Der er ting, som det er vigtigere end andet at forældre for at vide – need to know og nice to know.

Specielt til Åbent Hus

 • Eksempler på undervisningstimer, hvor forældre selv prøver at være til undervisning i f.eks. matematik osv. De lærer, der laver denne undervisning behøver ikke at lave så meget i udstillingen. De yngre klassers elever kunne passes af overskoleeleverne imens.
 • Alle skal føle sig velkomne. Vi skal sælges igennem smil og hjertevarme.
 • Kun vise velforberedte ting.
 • Det ville være en god idé at vise vidnesbyrd frem.
 • Årsopgaverne er vigtige at udstille.
 • Hvordan kunne Italiensrejsen vises frem?
 • Eleverne skulle selv vise udstillingerne frem.
 • Ville det være en idé at kunne følge et fag fra 1. – 12. klasse?
 • Komme ud på facebook, biblioteker, offentlige børnehaver, bedre skiltning.
 • Der kunne sættes ”valgplakater” op.
 • Rundvisning hver time på Åbent Hus udstillingen.
 • Korte foredrag
 • Skal Åbent Hus ligge efter påske på grund af vejret?
 • En stolerække til gæster ville hjælpe til at føle sig velkommen og vi ville ikke virke så indspiste.
 • Godt at vise i salen Årsopgaverne og i midten håndværk.
 • Det ville være godt at vise en elevs livsforløb på skolen med efterfølgende fremvisning af den nutidige beskæftigelse.
 • Der skal tages hensyn til de små elever i forhold til hvad der egner sig for dem at se.
 • Det boglige skal blive mere synligt på månedsfester, f.eks.: ved at vise hæfter i montre.
 • Månedsfester med identitet er mere motiverende at komme til. F.eks.: Høstfest, basar, Åbent Hus. Nye eksempler kunne være: majstang, lanciér månedsfest
 • Forældre kunne involveres mere. F.eks.: kunne alle synge kanon.
 • Lærer skal også optræde.
 • Udstillinger på bibliotekerne skal planlægges lang tid i forvejen.
 • Måske skulle de yngste klasser have deres eget månedsfest, men så ville den pædagogiske idé med at eleverne kan se de store i så fald ikke mere være  realiseret.
 • Eleverne synes at det er godt med mange rejser. Kan elevernes udbytte blive mere synlige på månedsfesterne bagefter?
 • Der skal undervises på en måde at der altid er noget at fremvise.

Handleplan

Vi skal udarbejde en strategi for hvor ofte en klasse skal optræde, f.eks. ved at lave et oversigtsskema på lærerværelset og allerede ved evaluering af én månedsfest finde ud af hvad der bliver vist på den næste.
Vi skal finde ud af hvordan det boglige, kunstneriske og håndværksmæssige kan vises ligeværdigt
Åbent Hus:

 • Alle kollega skal have skilt på.
 • Gæster skal bydes ekstra velkommen.
 • Lærerne skal lave sparring med andre kollegaer for at finde ud af, hvad der egner sig til at vise på et Åbent Hus arrangement.
 • Eurytmi fra de store elever kan godt vises med en forklaring om, hvordan dens virkning kommer eleverne til gode i deres fremtidige liv. Beskrive eksempler for dette.
 • Vi laver tre rundvisninger i udstillingen