Selvevaluering 2015 - Studierejser

Armenien 2015

Dialogmøde lørdag d. 21. marts 2015

Tema: Skole- og studierejser

Hent som PDF

Dialogmødet er til for at lærere og forældre kan mødes omkring et emne, som sagtens kan være forældrebestemt, i de fleste tilfælde er emnet dog valgt af bestyrelsen og lærerkollegiet.

Mødet begyndte med at Charlotte Rostrup, som er rejseleder for vores kunstrejse i 12. klasse, viste lysbilleder og fortalte om rejsens indhold.
Denne tur går oplagt til Italien med begyndelse i Rom og så videre op gennem flere større byer.

Dernæst fortsatte 4 fremmødte elever fra 12. klasse med at fortælle om 11. klasses rejsen, som går til Armenien og Georgien, hvor der er fokus på kulturmødet mellem øst og vest.

Anette Jørnung fortalte om 8. klasserejsen, som næste gang er en kanotur på 10 dage i Lapland.

Hanne Boss havde til dagens brug udfærdiget et rejsebudget, og ifølge dette skal forældre altså sætte ca. 240 kr. til side hver måned i 10 måneder i 10 år for at betale alle skolens rejser.

Efter dette oplæg kom turen så til gruppearbejde, hvor også de fire elever deltog.

Grupperne arbejdede med spørgsmålene

1. Hvordan er din/jeres holdning til skolens rejseaktiviteter

2. Har du /I gode ideer til finansiering og opsparing til de forskellige skolerejser og studieture

3. Synes du/I at orkester/kor-turen i overskolen er et godt tiltag?

Nedenstående er en opsamling fra grupperne.

Værdien af rejser

Alle var enige om at rejser hører sig til. Rejser er guld værd, og de hører på mange måder med til en Steinerskole.
Rejsernes faglige kvalitet havde også en stor betydning og der er en helt særlig kvalitet ved at rejse med klassekammerater ud i verden og uden forældre.

Økonomien:

Det er vigtigt, at forældre ikke betaler rejserne via elevbestaltede cafeer, men ellers var der enighed om, at eleverne skulle meget mere på banen og hjælpe til.
Der var foreslag om cafeer, loppemarkeder, fester, madlavning, rengøring, salg af juletræer og havearbejde. En ny mulighed kunne være, at elevarbejde er en almindelig gestus her på skolen, eventuelt kunne man begynde fra 1. klasse. Hver klasse kunne derfor have sit tema, for eksempel 7. klasse sælger juletræer.
En mulighed var naturligvis også en opsparing fra 1. klasse på 240 kr., sådan at man ved siden af klassekassen har en rejsekasse.

Fondsøgning blev også nævnt, og her på skolen har nogle forældre allerede meldt sig på banen til et lille kursus i at søge fonde. Eventuelt kunne de ældre elever selv søge fonde.

Erfaringen viser os, at bliver der talt om økonomien i de mindre klasser, giver det afkast i de større klasser. Eleverne bliver mere motiverede, - i det hele taget skal forældre lægge et større pres på eleverne.

Orkester/kor-turen:

Den overordnede stemning omkring dette var ret positiv. Det vil give utrolig meget til skolens musikliv.

Handleplan

Efter dialogmødet blev følgende handleplan drøftet på forældrerådsmødet og i lærerkollegiet, og derefter blev den vedtaget:

Overordnet program for klassers aktiviteter til indsamling for støtte til rejser
  • For hver klasse etableres en ”rejse-indsamlings-konto” på skolen, som betegnes med året for 1. klasse, f.eks.: REJSE-INDSAMLINGS-KONTO 2003 (for klassen som startede 2003) Kontoen skal, ud over kontonummeret, have tilgang via Mobile-Pay 
  • Salg af ting og ydelser tænkes primært at ske til personer som ikke hører til skolen – altså ikke til forældre og elever på skolen, men primært på torve, bycentre, markeder etc.
  • Alle aktiviteter tænkes at ske med elevers primære deltagelse. 
  • Evt. ”varelager” forbliver ved klasseskifte i det pågældende klassetrin. 
  • Klasserne kan aftale andre arrangementer så længe det ikke forstyrrer andre klassers aktiviteter.

 

Klasse Tema Ydelse
1. + 2. Høstboder Produktion og salg af marmelade fra egnens frugter og bær. Opskrifter afklares, Råfrugt indsamles, glas indsamles, etiketter udformes, produktion / kogning -salg
3. + 4.  Juletræer og julepynt  Salg af juletræer, julepynt, grankogler + evt. ristede mandler Espergærde torv – eller opslag på skolen om at juletræer kan købes eks. vis søndage op til jul.
5.  Have- og hushjælp Vanding, græsslåning, fejning, mm
6. Gademusikanter  Musik på torvet: Strygere, blæsere, kor …
7.  Håndværk Fugle-redekasser, fugle-foderkasser, lanternelygter, stjernelygter, Filt-bolde-engle-nisser, …
8. Vafler Vafler glaserede æbler, pandekager, ristede mandler – til alle arrangementer og lejligheder …
9. Have- og hushjælp Tilbyde oprydning, havearbejde i villakvarteret … 
10. Merchandise  Armbånd, muleposer, kalender, T-shirt, tegneblokke … – med RSS / Steiner reklame
11. Sundhed Salt Scrub, body lotion, bade kugler – æteriske olier …
12. Erhvervs- og virksomhedshjælp Tilbyde firmaer oprydning på lager, optælling af varer, pakke varer, feje gården … Vi er 12-klasses elever på RSSK som søger støtte til afsluttende ”dannelsesrejse” til Italien – vi tilbyder således vores hjælp, mod en donation til vores fælles rejse …