Selvevaluering 2013 - Det talte ord

 I5X0304 450px

I år havde skolen besluttet at belyse ”Det talte ord”, som led i skolens selvevaluering og indkaldte i dette forløb til et dialogmøde med titlen:

”Fra eventyr til Parcifal – betydning af det talte sprog i vores undervisning”

Dialogmødet blev afholdt den 4. maj 2013 fra kl. 12.00 – 14.30.
Der deltog 12 forældre og 6 lærere (der var stort frafald på grund af sygdom).

Oplæggene på selve dagen belyste fortællestoffet og betydningen af den indre billeddannelse for undervisningen og dannelsen.

Efter oplægget blev deltagerne delt i blandede grupper, hvor de på forhånd uddelte spørgsmål blev diskuteret. Gruppernes samtaler blev efterfølgende refereret i plenum og konklusionen findes under handleplanen.

Følgende hovedemner gik igen i forhold til spørgsmålene:

1. Hvilken betydning tror du, at det talte ord har i undervisningen?

 • Fortællingen er guld værd, den genfortælles derhjemme.

 • Forældrene oplever fortællingen som en spejling af børnenes udvikling.

 • Forældrene får ny indsigt i børnenes udvikling.

 • Fortællingen giver barnet fri til at danne egne billeder, ikke fastlåse barnet i foreskrevne forestillinger.

 • Fortællingerne udvider elevernes begrebsverden.

 • Det er mere levende, at få fortalt, end at få læst op.

 • Eleverne lærer at lytte.

 • Kommunikation: tale, når der skal tales og lytte, når der skal lyttes.

 • Når skriftsproget sander til, mister talesproget sin værdi.

 • Eleverne oplever samhørigheden med hele verden. Det resulterer i, at de vil værne om verden senere hen.

 • Positivt, at det talte ord bruges så meget i undervisningen, ikke kun i fortællestoffet.

 

2. Hvilken betydning tillægger du fortællestoffet på de enkelte klassetrin?

 • Moralske værdier opleves igennem fortællingerne. Dette bliver senere grundlag for vurderingsevnen.

 • Igennem biografier oplever eleverne, hvad et enkelt menneske kan udvirke.

 • Efter skoletiden står ikke uddannelsen, men dannelsen tilbage.

 • Fortællestoffet har forbindelse til de græske dyder: dialektik, retorik, grammatik.

 • Retorik:

  • Tanke, følelse, vilje

  • Etos, logos, patos

  • Engelsk, fransk, tysk

 • Tankefrihed: Kierkegaard: Hvad vil folk med ytringsfriheden, når de ikke bruger tankefriheden.

 

3. Har du forslag til, hvordan det talte ord kunne styrkes i undervisningen?

 • Hold fast i hvad skolen gør. Det giver evnen til at internalisere stoffet.

 • Gennem det talte sprog bliver verden internationaliseret. Læg vægt på sprogundervisningen.

 • Lærerne må være med til at pleje det billedrige og billeddannende sprog.

 • Lærerne må finde grænsen mellem det talte sprog og f.eks. computerbrug.

Handleplan

 • Lærerne skal værne om fortællingerne.

 • Ved siden af fortællingerne og lærebøgerne i de større klasser, skal lærerne også inddrage computerne mere i undervisningen.