Forskønnelsesdag efter Michaelsfesten d. 28/9

Kære forældre

I forbindelse med Michaelsfesten, hvor månedsfesten er til for at minde os alle om den tapre og ædle ridder Michaels kamp med dragen, bliver vi også som skole mindet om det evige arbejde det er for skolen som ramme, at kunne stå i mod børnenes slid og brug af skolen.

Der blev afholdt en forskønnelsesdag i foråret, men hvor en del opgaver måtte falde fra, da der var et meget lille fremmøde af forældre. Nogle gange er det godt når noget går galt, for vi blev mindet om vigtigheden af kunne tilbyde børnene de fysisk smukke rammer og hvad det kræver, at vi kan opretholde skolen som den er.

Forskønnelsesdagen har typisk ligget om foråret, og har været et skønt arrangement i forhold til, at skolen har kunne få et løft via forældrenes fælles ånd, og vi alle, børn som voksne, har kunne gå et nyt frisk år i møde. Da foråret samtidig også kan være en hektisk tid for mange, har skolen på opfordring af nogle forældre og bestyrelsen valgt, at der fremover vil blive mulighed for at kunne byde ind med sin hjælp til forskønnelsesdagen to gange om året, i stedet for en.
Så hvis man ikke kan om foråret, så kommer man i stedet om efteråret og hjælper skolen med at gå vinteren i møde.

Dette vil vi allerede tage fat på efter Michaelsmånedsfesten d. 28/9.
Vi har valgt at lægge forskønnelsesdag i forbindelse med en månedsfest, for ikke at skulle bruge en weekend yderligere.
Så efterfulgt at foredrag, elevoptræden og suppespisning, vil vi gå til hånde og give skolen et løft.

Vi skal bl.a. have klippet grene og buske mindre ved pakeringspladssen, hvilket vil hjælpe os alle med at få en nemmere tilkørsel om morgenen.
Så skal vi hylde lærerne, og gerne gøre det lidt godt for dem på deres fælles område. De lærere som tager vare på vores allesammens børn i det daglige har endelig også brug for lidt opmærksomhed.

Tages med:
Endelig Michaels kampgejst, trailer og beskæringsredskaber. Varigheden af forskønnelsesdagen vil være ca. 2-3 timer max.

Generelt forventer skolen, at alle forældre ved, hvor fantastisk en stor hjælp det er, det forældrene byder ind med på forskønnelsesdagen.
Skolen ser som minimum, at en forælder fra hver familie tilbyder sin hjælp 1 gang om året, ellers er det simpelt hen ikke muligt at opretholde de charmerende gamle huse, som skolen også består af.
Vi ser også pædagogisk, at det er sundt for børnenes trivsel, at de oplever, hvordan deres forældre tager sig kærligt af skolen. Her har de også mulighed for at mærke sammenhold på kryds og tværs. At kunne hjælpe til og være til nytte/ og igangsættelse af sociale lege eller anden aktivitet for børnene, er også fint på forskønnelsesdagen.

På vegne af Bestyrelsen
Maria Rugaard og Sommer Johansson.