Årsmøde d. 20. maj kl. 18.30 - 20.00

Kære forældrekreds på Rudolf Steiner skolen Kvistgård,

Hermed indkaldes til årsmøde mandag d. 20.maj 2019 klokken 18.30-20 med følgende dagsorden:

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Skolens ledelse aflægger beretning.
4. Tilsynsførende for grundskolen (0.-10. klasse) aflægger beretning.
5. Bestyrelsen forelægger det reviderede godkendte regnskab 2018 til orientering.
6. Forældrekredsens valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Barbara Nielsen (formand)