Forskønnelsesdag efter Michaelsfesten d. 28/9

Kære forældre

I forbindelse med Michaelsfesten, hvor månedsfesten er til for at minde os alle om den tapre og ædle ridder Michaels kamp med dragen, bliver vi også som skole mindet om det evige arbejde det er for skolen som ramme, at kunne stå i mod børnenes slid og brug af skolen.

Der blev afholdt en forskønnelsesdag i foråret, men hvor en del opgaver måtte falde fra, da der var et meget lille fremmøde af forældre. Nogle gange er det godt når noget går galt, for vi blev mindet om vigtigheden af kunne tilbyde børnene de fysisk smukke rammer og hvad det kræver, at vi kan opretholde skolen som den er.

Forskønnelsesdagen har typisk ligget om foråret, og har været et skønt arrangement i forhold til, at skolen har kunne få et løft via forældrenes fælles ånd, og vi alle, børn som voksne, har kunne gå et nyt frisk år i møde. Da foråret samtidig også kan være en hektisk tid for mange, har skolen på opfordring af nogle forældre og bestyrelsen valgt, at der fremover vil blive mulighed for at kunne byde ind med sin hjælp til forskønnelsesdagen to gange om året, i stedet for en.
Så hvis man ikke kan om foråret, så kommer man i stedet om efteråret og hjælper skolen med at gå vinteren i møde.

Dette vil vi allerede tage fat på efter Michaelsmånedsfesten d. 28/9.
Vi har valgt at lægge forskønnelsesdag i forbindelse med en månedsfest, for ikke at skulle bruge en weekend yderligere.
Så efterfulgt at foredrag, elevoptræden og suppespisning, vil vi gå til hånde og give skolen et løft.

Vi skal bl.a. have klippet grene og buske mindre ved pakeringspladssen, hvilket vil hjælpe os alle med at få en nemmere tilkørsel om morgenen.
Så skal vi hylde lærerne, og gerne gøre det lidt godt for dem på deres fælles område. De lærere som tager vare på vores allesammens børn i det daglige har endelig også brug for lidt opmærksomhed.

Tages med:
Endelig Michaels kampgejst, trailer og beskæringsredskaber. Varigheden af forskønnelsesdagen vil være ca. 2-3 timer max.

Generelt forventer skolen, at alle forældre ved, hvor fantastisk en stor hjælp det er, det forældrene byder ind med på forskønnelsesdagen.
Skolen ser som minimum, at en forælder fra hver familie tilbyder sin hjælp 1 gang om året, ellers er det simpelt hen ikke muligt at opretholde de charmerende gamle huse, som skolen også består af.
Vi ser også pædagogisk, at det er sundt for børnenes trivsel, at de oplever, hvordan deres forældre tager sig kærligt af skolen. Her har de også mulighed for at mærke sammenhold på kryds og tværs. At kunne hjælpe til og være til nytte/ og igangsættelse af sociale lege eller anden aktivitet for børnene, er også fint på forskønnelsesdagen.

På vegne af Bestyrelsen
Maria Rugaard og Sommer Johansson.

Læs mere: Nyt fra Bestyrelsen

sommermånedsfest

Kære forældre

Vi glæder os til, at se jer alle, til en af skolens sidste højdepunkter for dette skoleår,

Sommermånedsfesten den 15. juni 2019, klokken 10.00.

Dagens program:

Klokken 10.00 mødes alle forældre i salen til et foredrag af naturfotografen Helle Olsen Løvevild Golman - vi er meget glæde for at Helle vil komme og fortælle om klima, miljø og hendes mission.

https://komud.dk/podcasts-moed-eventyreren-helle-olsen/
Du kan også læse mere her

Eleverne mødes i deres klasselokaler og mindre søskende kan komme med i børnehaveklassen.

Klokken 11.30 mødes alle i salen til elevoptræden med bl.a. 1.klasses eventyrspil Rumleskaft.

Bagefter  byder 10. - 1. HF og 12. klasse på lækkerier i Forældrecaféen foran stenladen.

Istandsættelsesweekend

Weekenden den 22. og 23. juni 2019 samler vi os alle på skolen til istandsættelsen af de nye klasselokaler.

Kontaktforældrene forbereder opgaverne med klasselærerne.

Vel mødt

lærerkollegiet

 

Michaelsmånedsfest d. 28. september 2019

Kære forældre

Først et stort tak til Jer alle for at hele kollegiet samlet kunne deltage i dansk lærerstævne på Vidarskolen.
Det er af stor betydning for os, når vi samlet kan tage afsted og vende tilbage med nye impulser for waldorfpædagogikken.

Vi ser frem til at møde Jer alle til Michaelsmånedsfesten - lørdag den 28. september 2019 - kl. 10.00 i salen.
10.00 - 11.15: Eleverne mødes i klasseværelset.
10.00 - 11.15: Forældrene mødes i salen - temaet er ikke helt på plads endnu.
10.00 - 11.15. Børnehaveklassen er åben for søskende – de mindste gerne med en forældre - samt børnehaveklasse elever.
11.30 - Elevoptræden i salen hvor 6. klasse til sidst byder op til dans ledsaget af musikanter fra overskoleorkester.

Bagefter samles vi om høstsuppen, som 3. klasse serverer - husk skåle og skeer.

Samtidig byder følgende værksteder indenfor til udstilling:
Grafik - Sølvsmedning og Keramik og I kan følge smedens arbejde i smedjen.
Der vil være enkelte salgsboder.

Vel mødt lærerkollegiet

Læs mere: Michaelsmånedsfest

Skoleforeningens Årsmøde

Kære medlemmer af Skoleforeningen

I indbydes hermed til Skoleforeningens årsmøde mandag d. 30/9 kl. 17 - 17.30 i Håndværkslokalet på skolen.

Eventuelle punkter til dagsordenen sendes til fungerende formand Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest d. 23/9.

Dagsorden:
Aflæggelse af beretning om Skoleforeningens virksomhed i det forløbne år.
Regnskabsaflæggelse - regnskabet kan rekvireres forud for årsmødet.
Indkomne forslag.
Valg af 1 revisor.
Eventuelt.

Venlig hilsen
Skoleforeningen

Læs mere: Skoleforeningens årsmøde