LØRDAG D. 30. NOVEMBER KL. 10 - 15 EMMER VORES DEJLIGE SKOLE OG BØRNEHUS AF HYGGELIG JULESTEMNING.

Så er det snart tid til vores hyggelige julebasar.

Om aftenen kl. 18 - 21 inviterer 1. HF til Julecafé.

På julebasaren vil der være boder for store og små, forældrene fylder gaveboden med hjemmelavede julegaver, som sælges til fordel for skolen og eleverne går på scenen og optræder.

Og så er der selvfølgelig alt det dejlige spiselige, der også hører julebasaren til.

Sæt kryds i kalenderen.
Følg med her og på hjemmesiden, hvor vi lægger programmet op, når vi nærmer os.

Vi glæder os til at se jer allesammen!
Hilsen Kollegiet

HENT PROGRAMMET HER

Læs mere: Julebasar d. 30/11 2019

Forskønnelsesdag efter Michaelsfesten d. 28/9

Kære forældre

I forbindelse med Michaelsfesten, hvor månedsfesten er til for at minde os alle om den tapre og ædle ridder Michaels kamp med dragen, bliver vi også som skole mindet om det evige arbejde det er for skolen som ramme, at kunne stå i mod børnenes slid og brug af skolen.

Der blev afholdt en forskønnelsesdag i foråret, men hvor en del opgaver måtte falde fra, da der var et meget lille fremmøde af forældre. Nogle gange er det godt når noget går galt, for vi blev mindet om vigtigheden af kunne tilbyde børnene de fysisk smukke rammer og hvad det kræver, at vi kan opretholde skolen som den er.

Forskønnelsesdagen har typisk ligget om foråret, og har været et skønt arrangement i forhold til, at skolen har kunne få et løft via forældrenes fælles ånd, og vi alle, børn som voksne, har kunne gå et nyt frisk år i møde. Da foråret samtidig også kan være en hektisk tid for mange, har skolen på opfordring af nogle forældre og bestyrelsen valgt, at der fremover vil blive mulighed for at kunne byde ind med sin hjælp til forskønnelsesdagen to gange om året, i stedet for en.
Så hvis man ikke kan om foråret, så kommer man i stedet om efteråret og hjælper skolen med at gå vinteren i møde.

Dette vil vi allerede tage fat på efter Michaelsmånedsfesten d. 28/9.
Vi har valgt at lægge forskønnelsesdag i forbindelse med en månedsfest, for ikke at skulle bruge en weekend yderligere.
Så efterfulgt at foredrag, elevoptræden og suppespisning, vil vi gå til hånde og give skolen et løft.

Vi skal bl.a. have klippet grene og buske mindre ved pakeringspladssen, hvilket vil hjælpe os alle med at få en nemmere tilkørsel om morgenen.
Så skal vi hylde lærerne, og gerne gøre det lidt godt for dem på deres fælles område. De lærere som tager vare på vores allesammens børn i det daglige har endelig også brug for lidt opmærksomhed.

Tages med:
Endelig Michaels kampgejst, trailer og beskæringsredskaber. Varigheden af forskønnelsesdagen vil være ca. 2-3 timer max.

Generelt forventer skolen, at alle forældre ved, hvor fantastisk en stor hjælp det er, det forældrene byder ind med på forskønnelsesdagen.
Skolen ser som minimum, at en forælder fra hver familie tilbyder sin hjælp 1 gang om året, ellers er det simpelt hen ikke muligt at opretholde de charmerende gamle huse, som skolen også består af.
Vi ser også pædagogisk, at det er sundt for børnenes trivsel, at de oplever, hvordan deres forældre tager sig kærligt af skolen. Her har de også mulighed for at mærke sammenhold på kryds og tværs. At kunne hjælpe til og være til nytte/ og igangsættelse af sociale lege eller anden aktivitet for børnene, er også fint på forskønnelsesdagen.

På vegne af Bestyrelsen
Maria Rugaard og Sommer Johansson.

Læs mere: Nyt fra Bestyrelsen

Kære forældre på skolen

Vi har den glæde at præsentere vores håndbog i forældrearbejde.

Du finder den her: www.foraeldrebogenkvistgaard.dk

Opslagsværket er blevet til henover det seneste skoleår, hvor en gruppe, bestående af både forældre og repræsentanter fra kollegiet og bestyrelsen har gennemarbejdet information, som vil være givtig for forældre og nem at kunne komme til.

Håndbogen er digital, så det fremadrettet er nemt at tilføje og ændre materialet. Og det er nemt at udprinte, hvis informationerne ønskes i papirform.

Håndbogen er ordnet i afsnit, der igen har underafsnit.
Håndbogen er opstået gennem dialoger på forældremøder, hvor forældrearbejdet er blevet behandlet, og gennem kollegiets studietema: ”forældresamarbejde”, som kollegiet behandlede i skoleåret 2018-19.
Dette arbejde har også resulteret i kommunikationsfolderen, folderen om skolens værdigrundlag samt det nye tiltag, nemlig det årlige forældreseminar, som i år ligger den 26. oktober.

Kommunikationsfolderen og værdigrundlaget vil også være at finde i forældrehåndbogen.

Det er intentionen, at alle forældre gennemlæser forældrehåndbogen, og at samarbejdet mellem skole og hjem kan blive befrugtet og lettere at navigere i.

Tak til de forældre, som har lagt mange kræfter i dette arbejde, og tak til alle de forældre, som på forældremøder har bidraget til indholdet både gennem dialoger og spørgeskema.

Vi håber, at håndbogen i forældrearbejde vil opfylde ønsket og berige både hjem og skole.

Venlig hilsen
Kollegiet.

Læs mere: Skolens Forældrehåndbog

Velkommen til forældreseminar

Kære forældre

Vi minder hermed om forældreseminaret, der finder sted på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård i Stenladen fra kl. 10.00 til kl. 16.00, lørdag den 26. oktober 2019.

Vi ser frem til - efter sidste års succes - endnu engang at afholde forældreseminar.

Deltagelse i seminaret er obligatorisk. Vi vil gennem oplæg og samtaler komme ind på, hvordan vi hjælper barnet til at udvikle sine evner, hvilket undervisningsindhold barnet møder i de første skoleår, hvordan man som forælder kan understøtte skolens pædagogiske retning, hvordan skolen og forældrene sammen kan skabe en fællesskabsdannende ramme for barnet. Vi behandler også andre spørgsmål, som nye forældre på skolen naturligt har interesse for.

På seminaret vil der udover oplæg være forskellige workshops.

Deltagelse i seminaret er obligatorisk for forældre til elever i kommende børnehaveklasse, kommende 1. klasse og forældre i nuværende 1. og 2. klasse – og andre nye forældre fra andre klassetrin på skolen.
Alle meget velkomne, og skolen vil sætte pris på jeres deltagelse.

Alle forældre skal have deltaget mindst én gang. Så hvis en af jer var forhindret sidste år, har I hermed muligheden igen. Seminaret er betydningsfuldt for fællesskabet og for et givtigt samarbejde mellem hjem og skole. Seminaret har til hensigt at styrke fællesforståelsen af waldorfpædagogikken, som skolens værdigrundlag er baseret på.

Selv om seminaret er obligatorisk, er tilmelding nødvendig, da vi skal forberede mad til dagen - Pris: 50 kr. som betales på dagen.

Tilmelding med antal deltagere sendes pr. email til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Læs mere: Forældreseminar d. 26/10