Grundskolen

 

Efter et år i børnehaveklassen får eleverne i 1. klasse deres klasselærer, der følger dem i de seks grundskoleår.

Når eleven på sin første skoledag bliver modtaget med en broget buket blomster, er dette et billede på de mangfoldige fortællinger og opgaver, barnet vil opleve, gøre og gribe i grundskolen for siden hen at kunne begribe lovmæssigheder og sammenhænge i Mellemskolen og især Overskolen.

Forhåbentlig er de frø, som bliver sået i grundskolen med til at skabe livsduelige og ansvarlige voksne mennesker.

Skoledagen er delt op, så alle dage begynder med hovedfag i de første to timer. Derefter følger fagtimerne, og dagen kan afsluttes i skolens SFO eller på Mellemstationen, som er fritidsordningen fra 4. klasse.

tavle nrbillede tyskHovedfag

I perioder af 3–4 ugers varighed, undervises hver dag i et sammenhængende tema. Fagene i hvovedfag er: dansk, regning, geometri, geografi, historie, zoologi og botanik. Undervisningsstoffet, selve indholdet, spejler barnets udviklingstrin og betragtes som et middel til, at en sund sjælelig udvikling kan finde sted.
Eleverne udarbejder i hver periode deres eget hæfte, som indeholder alt det stof, som læreren har gennemgået i perioden.
Indholdet af undervisningen følger en læreplan, men er altid tilpasset den enkelte klasse og det enkelte barns behov. 
På de yngste klassetrin skriver og tegner elever af efter tavlen og lærerens mundtlige fremstilling.
På de ældre klassetrin bliver arbejdet mere selvstændigt, og eleverne resumerer det, de har lært og læst. Deres tegninger og tekster i arbejdshæftet bliver således mere og mere selvstændige.
Alle elever udarbejder således deres helt egne individuelle lærebøger, der med ord og illustrationer rummer det, de har lært. Periodehæfter giver børnene et tættere forhold til stoffet, som de derfor har lettere ved at huske.
Hæfterne er desuden vigtige pædagogiske hjælpemidler, som hjælper læreren til at følge det enkelte barns udvikling og tilegnelse af stoffet.

penalhusFagtimer

Efter hovedfag følger fagtimer i maling, håndarbejde, eurytmi og idræt. Fra 1. klasse undervises der i sprogfagene tysk og engelsk.
1. og 2. klasse går desuden i skoven hver mandag

Kunst og håndværk

Musik og instrumentlære er en integreret del af undervisningen og begynder fra 1. klasse. Her lærer alle elever at spille på fløjte. Der spilles hver dag og fløjtespillet er en integreret del af hovedfagsundervisningen.

I 3. klasse får alle elever violinundervisning. Der spilles både i mindre grupper og hele klassen sammen. Fra 4. klasse vælger eleverne så deres eget orkesterinstrument og klassen spiller sammen i et lille orkester fra 5. klasse. Der er mulighed for at eleverne kan modtage instrumentalundervisning på skolen. Læs under Instrumentalundervisning.

5. klasse er også klassetrinnet, hvor træsløjdundervisningen begynder.

I løbet af de første fem skoleår bliver skoledagen trinvis længere, og der udvides med flere forskellige fag.
Læs mere om de enkelte fag og fagplaner under undervisningsplaner 1.-9. klasse.