Informationsteknologi

Formål og perspektiv

Arbejdet med computere, medier og netværk er ikke længere et studie der udelukkende byder på større fortrolighed med redskaber der styrker andre fagområder, men en vifte af nye områder og muligheder der har egen værdi. Pædagogikken navigerer i et spændingsfelt mellem på den ene side at ville styrke elevens eget virke med hænderne, ved selv at skrive og tegne, og på den anden side opnå et IT-faglige grundlag til et niveau hvor eleven står frit i sin anvendelse af faget til fagligt, kunstnerisk virke og kommunikation.

Emneområde

Informationsteknologi

Her indarbejdes en nødvendig fortrolighed med de informationsteknologiske kompetencer der gør eleven i stand til at handle ubesværet og selvstændigt med teknikkerne samt være velforberedt til den strøm af nye fremtidige muligheder der åbner sig i faget. Tilegnelsen af de enkelte områder opnås ved koncentrerede IT-forløb og en alsidig tværfaglig anvendese af de erhvervede teknikker.

Kompetencemål

Informationsteknologi

Undervisningen understøtter elevens mulighed for at kunne:

  • opnå sikkerhed i almene færdigheder som filhåndtering, -redigering og -deling i et udvalgt styresystem.
  • forstå den grundlæggende struktur for internettet samt foretage en kriteriebegrænset informationssøgning blandt en vifte af informationskilder
  • opøve tilstrækkelig sikkerhed i håndtering af tekstbehandling, præsentationer og regneark til at eleven selvstændigt kan anvende teknikkerne i andre fag og situationer
  • indsamle og bearbejde lyd-, billed- og videomateriale med et teknisk overskud der muliggør et tilsigtet og personligt udtryk
  • stifte bekendtskab med et simpelt programmeringssprog og fuldføre et selvstændigt mindre projekt.

Evalueringsgrundlag

Elevens udbytte af undervisningen vurderes ved gennemførelse af projekter og øvelser i den særskilte IT-undervisning og ved præsentationer og anvendelse af faget i tværfaglige sammenhænge.

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80