Eurytmi

Formål og perspektiv

Eurytmien er grundlæggende en kunstform, der bygger på æstetiske virksomheds- og læreprocesser, hvor sjælelige stemninger og rørelser bringes til visuelle kropsligt-bevægelsesmæssige udtryk.

Eurytmien sigter på oplevelse og erkendelse af erfaringsformerne følelse, vilje og tanke, og den søger i sin konkrete udførelse mod en harmonisering af disse grundkræfter i mennesket. Eurytmi er således en bevægelseskunst, som inddrager og bevæger hele mennesket. Den integrerer den fysiske kropslige bevægelse med indre sjælelige stemninger og sigter hermed også på at virke harmoniserende på forholdet mellem menneskets sjælelige og kropslige aspekter.

Emneområder

Eurytmi

I eurytmiundervisningen arbejder man kunstnerisk-bevægelsesmæssigt med at udtrykke åndelige og sjælelige lovmæssigheder, som de findes i musik og digtning. Disse kommer til udtryk i henholdsvis tone- og lyd-eurytmien. Via det kontinuerlige arbejde med elevens kendskab til og erfaring med eurytmiens grundelementer, søges en udvikling af elevens skabende evner til at udtrykke sig gennem bevægelse.  Ligeledes danner eurytmiske sociale øvelser grundlaget for at udvikle den nødvendige evne til i samarbejdende fællesskaber at skabe kunstneriske udtryk. Sociale øvelser og bevægelser i større koreografiske fællesformer sigter desuden på at styrke egenoplevelse, ledelsesevne og fornemmelse for rummets dimensioner.

Kompetencemål

Eurytmi

Undervisningen giver mulighed for at kunne:

  • støtte kropsbevidsthed og selverkendelse
  • styrke sin grundlæggende bevægelsesmæssige koordinationsevne
  • opnå kendskab til og erfaring med eurytmiens grundelementer med henblik på et selvstændigt kunstnerisk udtryk
  • udtrykke sjælelig aktivitet gennem kropslig bevægelse
  • indgå i og at udvikle harmoniske bevægelsesmæssige samspilsformer
  • fremføre et scenestykke for et publikum og her igennem opnå kendskab til farvesætning af dragt og belysning i arbejdet med eurytmien som scenekunst.
  • erhverve kendskab til eurytmiens udviklingshistorie

Evaluering

Elevens udbytte af undervisningen vurderes ud fra deltagelsen i timerne samt indsats og udvikling ved indøvning og præsentation af større og mindre eurytmiforestillinger

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80