Natur- og hjemstavnslære

Der undervises i natur- og hjemstavnslære fra 1.–3. klasse

Formålet med undervisningen i natur- og hjemstavnslære er at give eleverne en viden om den omgivende natur og samspillet mellem den og de klassiske erhverv. Faget er grundlæggende for den efterfølgende geografiundervisning i 4.- 12. Klasse.

Delmål efter 3. klasse
Eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder om naturen, de klassiske hovederhverv og deres tilknytning til naturen.

Udvikling i undervisningen
1.–3. klasse
Eleverne tager ud til et naturområde, der ligger tæt ved skolen engang om ugen, hele skoleåret igennem.
Eleverne oplever, hvilke planter og dyr der er i området.
Eleverne oplever, hvordan naturområdet ændrer sig året igennem med de skif tende årstider.
I klassen samtales, tegnes og males fra oplevelser i naturområdet.

3. klasse
Overskriften i 3. klasse kan passende kaldes "menneskets vilkår på jorden". Gennem håndværket, som står centralt i undervisningen hele skoleåret, forbin der man sig med verden udefra. Arbejdet med disse grundlæggende realiteter i livet skulle også gerne være med til at dæmpe den fremmedfølelse, vor tekno logiske tidsalder kan indgive børn.

Skoleåret begynder med mange gøremål i forbindelse med høsten. Der skal tages grønsager op af jorden, der skal høstes korn, kornet skal tærskes, males og bages
til brød, mælken skal skummes, fløden laves til smør og mælken til ost. Der skal også holdes høstfest, dækkes høstbord, pyntes op, koges suppe, bages tærter, la ves salat, bages kager, koges frugtgrød, blandes frugtsalat og laves anden mad.

Fordelt over skoleåret oplever, afprøver og erfarer børnene flere forskellige håndværk, gerne af vidt forskellig karakter.

Eleverne oplever og prøver at klippe får. Fremstiller sin egen teen. Karter og spinder ulden. Oplever på denne måde processen fra får til tråd til klæde.

Eleverne er på fisketur på havet og oplever naturens luner, og hvad det vil sige at arbejde for føden.

Hos smeden, smeder eleverne deres egen lille kniv.

I slutningen af skoleåret prøver eleverne kræfter med et byggeri. Byggeriet in de holder typisk støbearbejde, murerarbejde, tømrerarbejde og hvad, der el lers hører til det valgte byggeri, og eleverne oplever mørtelens størknings proces.

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80