Skolehaven

Skolehaven er en grøntsags- og bærhave på ca. 100 m2. Haven udgør et grønt undervisningsrum omgivet af et dekorativt levende pilehegn. I haven findes ti bede til afgrøder, bærbuske og en cirkelformet pergola med slyngvækster som clematis, vindruer, vildvin og kiwi og med bænkplads til en klasse.

Bedene tilsås, så de giver æstetiske oplevelser og vækker overraskelse, spiselige blomster og og grøntsager i usædvanlige farver.  

Med havens alsidighed og skønhed stimuleres alle sanser, og børnenes nysgerrighed og lysten til at lære om planter, dyr og natur vækkes.

I skolehaven undervises elever i 3-5. klasse i havebrug. Vi dyrker økologiske grøntsager, blomster og bær. Vi tilstræber at dyrke efter biodynamiske principper, som blev grundlagt af Rudolf Steiner i hans tanker om det biodynamiske jordbrug. Vi benytter biodynamisk kompost og et 4-årigt sædskifte.

Skolehavens intention er at tilbyde smukke grønne omgivelser, som stimulerer alle sanser, og som giver eleverne overraskelser og glæder over smag, farver, dufte, og taktile oplevelser. Særligt fascinerende er møderne med insekter og andet småkryb.

Eleverne skaber i løbet af en sæson fra den nøgne jord i april en fortryllende farvestrålende have, som kan spises.

Høns 2005Skolehavens formål

Intentionen med skolehaven er, at give eleverne praktiske og fysiske oplevelser i skolehaven, hvorved der dannes indsigt og forståelse for havebrug, menneskets rolle heri og betydningen af naturen og dens cyklus som vores livsgrundlag.

Gennem praktiske og meningsfulde aktiviteter og sanseoplevelser pirres nysgerrigheden, refleksion opstår, og forståelse dannes.

Eleverne lærer gennem egne erfaringer om sammenhænge mellem jorden, det arbejde, som de lægger i haven, den pasning, planterne får, maden, de spiser, mikroorganismer, fugle og insekter. Dette giver rig lejlighed til at reflektere over menneskers aktuelle og kulturhistoriske samspil med naturen. At se planternes vækst over tid, havens forandring og cyklus, at opleve, hvordan vi dyrker vores egen mad, giver mening og livskundskab, som børnene altid vil bære med sig.

I haven er der højt til loftet, og mange måder at gøre tingene på. Der er således en stor indlæringsplatform og et stort rum for og accept af elevernes forskellige talenter.

Skolehaven skaber balance i en tid, hvor mennesker urbaniseres og informationsteknologien optager mere og mere af vores tid, og fjerner os fra de naturlige livsvilkår. Flere mister kontakten til jorden og forståelsen for naturen. Kundskab om livsprocesser og økologi, herunder betydningen af menneskers omsorg for og pleje af jorden og naturen, er grundlæggende for, at eleverne kan forstå behovet for at beskytte naturen og miljøet, og dermed for, at de kan udvikle egen miljøbevidsthed og blive bærer af en bæredygtig udvikling for fremtidige generationer.


Undervisningens indhold

pandekager.jpeg 400pxUndervisningen består i at drive en grøntsags- og bærhave. Den daglige undervisning tilpasses efter havens behov og naturens cyklus.

I det tidlige forår, når frosten har sluppet sit tag, begynder undervisningen med, at jorden gødes med egen kompost og indkøbt kompost fra køer. Frem til sommerferien sås grøntsager og blomster, bedene luges og haven vedligeholdes generelt. Radiserne og måske salaten er klar inden sommerferien og nydes til madpakkerne. Vi laver te med urter fra haven.

Efter sommerferien kommer eleverne kommer tilbage til en have, som strutter af  friske grøntsager og blomster i alle farver.  Det er et imponerende syn. Høsten går ind. Vi smager på alle herlighederne og laver mad i det omfang, det er muligt. Vi har lånt SFO-ens køkken, og vi har lånt os til båludstyr og kogeplader. Dejlige sunde retter og syltetøj fremtrylles til stor glæde. Vi eftersår bedene i haven med grøngødning og slutter året af med at sætte en ordentlig kompost op af alle vores planterester.

Den praktiske undervisning og de mange naturoplevelser, som haven byder på, kombineres med årstidsvers, fortællinger, refleksioner og tegning. Undervisningen i skolehaven knytter sig til temaer, som relaterer sig til havebrug generelt og aktiviteterne i haven.  Det er temaer som: vækstbetingelser, jordens kvalitet og struktur, mikroorganismer, insekter og andet småkravl, nedbrydning og kompost, vandets kredsløb, naturen som vores livsgrundlag og vores/bondens rolle, naturens indflydelse på høsten, opbevaring af grøntsager, hygiejne og madlavning, afgrødernes oprindelse, klima. Derudover sniger fag som matematik, dansk, historie og botanik sig gerne ind.  

Pasning over sommeren

Klargøring af haven inden sommerferien er særdeles vigtig og en større opgave, hvor forældrenes medvirken er særdeles vigtig for resultatet i haven i sidste ende.

Forældrenes medvirken til pasning af haven i sommerferien, er alfa og omega for, at skolehaven kan lade sig gøre. Ellers gror haven ganske enkelt til, og bærrene går til spilde.

Forældre kommer i haven hver uge og vander, høster bær og luger i grøntsagsbedene. Med god organisering fungerer dette fint og endda på frivillig basis.


Undervisningens organisering

Der har siden 2009 været undervist i haven i perioden april-oktober. Organiseringen af undervisningen i skolehaven har udviklet sig i takt med, at erfaringer er gjort og er tilpasset efter de eksisterende ressourcer. Skolen har siden 2010 afsat løntimer til skolehaven april-juni og august-oktober. Fra skoleåret 2012/13 har skolen budgetteret med undervisning i skolehaven hele skoleåret.

I 2012 undervises 3.  og 4. klasse i haven. Eleverne deltager i skolehavens aktiviteter i mindre grupper i en dobbelttime. De øvrige elever fra klassen har anden undervisning samtidig hermed.  Eleverne er på denne måde i haven hver tredje uge.

2. klasse var i begyndelsen knyttet til skolehaven med korndyrkning. Senere har 2. klasse dyrket korn på større stykker jord hos Haver til Maver, Krogerup Avlsgård. Dermed får eleverne praktisk erfaring, som ideelt supplerer undervisningstemaet for 3. klasse, gamle håndværksfag og herunder bondens liv.

Skolehavens historie og visioner for fremtiden

Skolehaven spirede frem som et pilotprojekt i foråret 2009. Marie Leer Jørgensen initierede og designede haven, og hun har siden været leder af og underviser i haven. Tilskud fra Johannes Fogs Fonden og Medarbejderfonden for VKR gruppen Velux gjorde det muligt at finansiere etableringen af haven. Ligeledes ligger der en stor frivillig forældreindsats til grund for havens etablering.

Pilehegnet blev til som et projekt med den daværende 9. klasse som led i deres pileflet-periode. 

 

Visionerne for skolehaven er at udvide havens brug og øge integrationen i det pædagogiske arbejde på alle klassetrin.
Der er desuden et stort ønske om, at etablere et udekøkken og et drivhus, hvilket der i sommeren 2012 er søgt fondsmidler til.


Læs i øvrigt mere om skolehaven i tidsskriftet "Steinerskolen" nr. 3, 2010, s. 25-26.

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80