Ledige stillinger

Til fagene kemi, fysik, biologi, matematik samt idræt i 7. - 9. klasse, søger vi erfarne lærere med tiltrædelse 1. januar 2018

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en steinerskole, der ligger i landlige omgivelser i Kvistgård.
Vi har til huse på Kvistgårds gamle hovedgård, som danner ramme om en helhedsskole med knap 300 elever fra børnehaveklasse til tolvte klasse.

Vi er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en uformel kollegial omgangstone.
Vores fælles værdier er tillid og ansvarlighed, og vores lærere har stor frihed i deres forberedelse.
På alle klassetrin undervises efter steinerskolens læreplan. Med afsæt i steinerpædagogikken er vores mål hver dag at skabe en tryg og lærerig skoledag for vores elever, et tillidsfuldt samarbejde med vores forældre og et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø for alle skolens ansatte.

Vi forestiller os:

 • At du har erfaring med og er glad for unge mennesker i alderen 13 – 16 år.
 • At du er funderet grundigt i din faglighed.
 • At du synes forældresamarbejdet er vigtigt.
 • At du interesserer dig for steinerpædagogik.
 • At du er et menneske, der vil engagere dig i skolen.
 • At du er ansvarlig, har humor og er god til at samarbejde.

Stillingernes beskæftigelsesgrader er beregnet sammenlagt til over 60%

Skolen rummer grundskole, mellemskole og ungdomsuddannelse – og overgår fra august 2018
til at være et frit gymnasium med grundskole. Lærerne arbejder tæt sammen i teams. Hvis du
kan genkende dig selv i ovennævnte – så glæder vores engagerede lærerkollegie sig til at høre
fra dig.


Send venligst din ansøgning via e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfristen er d. 15.12.17

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt d. 18.12.17
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL.


Kommende Rektor til Kvistgård Skolens Steiner-HF

Vores skole vil fra august 2018 forandres til en Steiner-HF med grundskole (0.-10.klasse) og børnehus.
I den forbindelse søger vi en rektor.

Stillingen ønskes besat d. 1.februar 2018.

 • Vores nye rektor skal favne mellem at bevare de gode Steiner-pædagogiske traditioner og evne at implementere skolen ind i de fremtidige Steiner-HF strukturer. Du skal være med til at forankre og udvikle den nye Steiner-HF. Dette gøres sammen med skolens medarbejdere og den landsdækkende ansvarlige projektleder.
 • Som rektor er du ansvarlig for de faglige kompetencer i den nye Steiner HF.
 • Du skal have en kandidat og erfaring som underviser på gymnasialt niveau.
 • Vi forventer, at du har ledelseserfaring, administrative evner og indsigt og forståelse inden for økonomi.
 • Vi ønsker, at du underviser 10-30% i et eller flere fag.

Vores skole er kendetegnet ved at have et ansvarligt lærerkollegie, som sammen med deres koordinatorgruppe, skolens leder, og bestyrelsen udgør et hele og har ledet skolen gennem snart 40 år.Denne form for flad ledelsesstruktur er en af skolens kernepunkter og drivkraft i det daglige arbejde.

Skolen har 300 elever og 40 medarbejdere, et børnehus med vuggestue med 70 børn og 15 medarbejdere, og en SFO samt klub.

I undervisningen arbejder vi ud fra det Steiner-pædagogiske/antroposofiske menneskesyn, hvor faglighed ses fra det enkelte alders udviklingstrin. Eleverne skal modtage dannelse, så de kan være frie medskabere i fremtidens samfund.
Al undervisning tilrettelægges på et fagligt/didaktisk/kunstnerisk grundlag. Ved siden af de boglige fag har vi en bred vifte af kunstneriske fag, håndværk og musik.
Den individuelle begavelse, rummelighed for hver enkelt elev og at alle ikke skal kunne det samme, er vores vej til at anerkende forskelle i elevgruppen.

Også i lærerstaben sætter vi individualitet højt.
Kærlighed til lærergerningen er et bærende element.

Vi søger en rektor, der er i stand til at videreføre og udvikle det eksisterende værdigrundlag:

 • Du skal have en ægte interesse for Steiner-pædagogik og viljen til at gå i dybden med denne pædagogik.
 • Du skal have en stor interesse for elevernes og medarbejdernes trivsel og møde udfordringer med ro, mod og overblik.
 • Du skal være synlig, tydelig og nærværende i hverdagen på skolen og have gode samarbejdsevner til alle medarbejdere, elever, forældre, bestyrelse og det omgivende samfund.
 • Du skal være i stand til at arbejde anerkendende og tillidsvækkende, have integritet, empati og humoristisk sans, men også kunne skære igennem og træffe de svære beslutninger, når det er nødvendigt.
 • Du skal være bindeled mellem skolens forskellige afdelinger.
 • Du skal være udadvendt i forhold til lokalsamfundet og medier.

Vi glæder os til et menneske, som søger nye udfordringer, og som ønsker at vokse med og ind i en skole, som værner om barndom og ungdom, sunde traditioner og et liv i frihed og glæde.

 


Ansøgningsfrist er den 22.11.2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 5.12. og den 12.12.2017.
Ansøgningen sendes til bestyrelsesformanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til skolens bestyrelsesformand Barbara K. Nielsen på mobil: 6178 8636.

Skolens hjemmeside findes her: steinerskolen-kvistgaard.dk.

 

 


Tilkaldevikarer til skolen og SFO

Vi mangler med mellemrum dygtige og fagligt funderede vikarer til grund-, mellem- og overskole samt SFO.

Du kan altid forhøre dig om vi behøver vikarer eller henvende dig med en uopfordret ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80