Klasserepræsentanter

En klasserepræsentant bliver valgt for to år ad gangen på det første forældremøde der finder sted i det nye skoleår. Der skal være mindst to klasserepræsentanter i hver klasse.Fratrædelse fra posten sker således at der altid er en repræsentant der fortsætter mens en ny bliver valgt. Dette sikrer erfarings- og vidensdeling under klasserepræsentanternes samarbejde.

Klasserepræsentanterne sørger blandt andet for:

 • At diverse lister bliver udfærdiget (for eksempel fødselsdagsliste, telefonkæder, klassekasse, frugtliste m.m.).
 • At uddelegere klasserelaterede opgaver, for eksempel bollebagning
 • At planlægge forældremøder i samarbejde med klasselæreren

Klasserepræsentanterne deltager endvidere i de 2 til 3 årlige forældrerådsmøder, hvor almene forhold omkring skolen behandles. Se Forældrerådet.

Til orientering ligger skoleledelse og konfliktmægling udenfor klasserepræsentantens opgave. Det er derfor vigtigt at klasserepræsentanten endvidere sætter sig ind i skolens kommunikationsveje, for blandt andet at kunne henvise forældre til de rette personer/funktioner i forbindelse med spørgsmål eller henvendelse.

Klassernes faste opgaver i årets rytme

I løbet af skoleåret er der en række arrangementer som klasserne står for. Klasserepræsentanterne planlægger og uddelegere opgaverne i klasserne:

 • Modtagelse af 1.klasse (slutningen af august):
  2.klasse står for kagebagning og modtagelse af 1.klasses forældre, medens 1.klasses elever har deres første undervisningstime.
 • Høstfest (slutningen af september):
  3.klasse organiserer indsamling af årets grøntsager fra alle klasserne, som de koger suppe af til alle skolens elever, forældre og lærere. De sørger ligeledes for udendørs pyntning med halmballer, blomster m.m.
 • Julebasaren:
  Alle klasser står for opgaver/boder ved julebasaren. Opgavefordelingen står basarudvalget for. Klasserepræsentanterne orienteres om opgaverne ved skoleårets første forældrerådsmøde i september/oktober.
 • Månedsfesterne:
  Ved årets månedsfester står klasserne fra 4.-8.klasse for kagebagning og betjening af cafeen på skift. Hvert år informeres klasserepræsentanter via årskalenderen om, ved hvilke månedsfester de har cafeopgaven.
 • Workshop med tidligere steinerelever for overskoleelever (januar/februar):
  Overskoleklassernes forældre og elever sørger for forplejning til overskolens elever og deres gæster.

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80