Undervisningsmiljø-undersøgelse 2010

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i 4. – 12. klasse i februar 2010. Som værktøj blev brugt spørgeskemaundersøgelsen ”termometret” fra dcum (Dansk Center for Undervisningsmiljø oprettet af undervisningsministeriet).
6. – 12 klasse besvarede spørgsmålene direkte på Internettet, 4. og 5. klasse på papir, hvor 4. og 5. klasse arbejdede med udgaven for de yngste klasser.
Undersøgelsen blev evalueret af lærerne og elevrepræsentanter fra klasserne. Eleverne i de enkelte klasser har været med til at lave handleplanen.

I. Konklusion:

Generelt

1. Generelt er langt den største del af eleverne glade for deres skole og kammeraterne.

Trivsel

1. Langt de fleste elever har svaret, at de er overvejende glade, i godt humør og godt tilpas.
2. Der er stadig enkelte elever i nogle klasser, der føler sig mobbet eller siger, at de har oplevet
noget, hvor de synes, at andre blev mobbet .
3. De fleste mener, at klasselæreren gør noget ved mobningen, men at klasselæreren ikke ved,
det foregår.
4. Reglerne for, hvordan eleverne skal opføre sig overfor hinanden, er tydelige i 4. til og med 7.
klasse, fra 8. klasse og op svarer en del, at reglerne ikke er klare.
5. De fleste mener, at klasselæreren taler med dem, om hvordan de har det i klassen og hvordan
eleverne kan få det godt i klassen.
6. I nogle klasser er der en del konflikter, der hovedsagelig skyldes grimt sprog, hånlige
kommentarer og manglende respekt over for hinanden.

Faglighed

1. De fleste elever føler, at de klarer sig godt i skolen, lidt afhængig af fag.
2. Den nødvendige arbejdsro er der ikke altid i timerne.

3. De fleste mener, at der stilles passende krav, og at de lærer noget i skolen.

Fysiske rammer

1. Overordnet synes eleverne, at følgende ord passer bedst på skolen: spændende, hyggelig, lys,
pæn, rar og indbydende. I overskolen var der en del, der pegede på nedslidt.
2. Plads til tøj og ejendele synes eleverne ikke er i orden i 5. klasse og 6.A, i de andre klasser
kun nogenlunde i orden.
3. Toiletforholdene oplever en del elever i alle aldersgrupper ikke som gode nok.
4. Udearealer synes 8. klasse og overskolen er i orden, mellemskolen synes ikke, at
legeområderne, boldbanen, udearealerne er i orden
5. 9. – 12. klasse bedømmer klasselokaler kun til at være nogenlunde.
6. 9. – 12. klasse mener, at tilgangen til PCere ikke er i orden.
7. Der er stor tilfredshed med idrætslokalerne.
8. Eleverne bedømmer vedligeholdelsen af skolen som i orden eller nogenlunde i orden.
9. Med få undtagelser ved eleverne, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.

Helbred

1. De fleste elever har mad med i skole hver dag eller næsten hver dag.
2. Langt de fleste elever svarer, at de har et godt helbred.
3. Nogle elever føler sig generet af røg.
4. Nogle få elever svarer, at de ryger.

II. Handleplan

Trivsel

1. Der tales med de klasser, hvor enkelte har svaret, at de føler sig mobbet for at finde ud af,
hvem det er, og hvad der sker. Der tales med eleverne, forældrene og de involverede elever
og forældre i fællesskab.
2. Det er godt at se, at der i de mindre klasser er blevet arbejdet en del med reglerne for, hvordan
eleverne skal opføre sig over for hinanden. I de ældste klasser skal der lægges mere vægt på
det i forhold til det faglige.
3. Der aftales, hvornår der holdes klassens time i de enkelte klasser.
4. Der blev for første gang i dette skoleår lavet en projektuge i mellemskole med temaet ”social
hygiejne”, hvor klasserne arbejdede med materialet fra Lions Quest: ”Hvem er du” og ”Dig
og de andre”. Dette arbejde bliver en fast bestanddel i mellemskoleklasserne.
5. Der sættes respekt på skoleskemaet efter at kollegiet har arbejdet med emnet på pædagogisk konference.

Faglighed

1. Da fagligheden opleves som god, skal lærerne bare udvikle undervisningen videre som hidtil.
2. Der arbejdes med at forbedre arbejdsroen helt fra 1. klasse af.

Fysiske rammer

1. Kollegiet er bevidst om problemerne med garderoberne, og pedellen er ved at gøre noget ved
det.
2. Lærerne taler med eleverne om hvordan de ønsker at forefinde toiletterne, så de kan efterlade
dem i samme stand.
3. Eleverne i mellemskolen har været med til at lave et legepladsområde i projektugen. Der
spørges efter flere ønsker.
4. Bestyrelsen arbejder på at få det finansielle grundlag i orden for at kunne bygge en ny
overskolebygning. Planen fremlægges på årsmødet den 8. maj.
5. Overskolekollegiet og elevrådet taler om, hvordan tilgangen til PCere og nettet kan forbedres.
Der laves en ny hjemmeside med login.
6. Der laves en affalds- og miljødag.

Helbred

1. Da de fleste elever svarer, at de har et godt helbred, er vi ikke bekymrede for skolens rammer med hensyn til dette.
2. Da det ikke er tilladt at ryge på skolens grund, undersøges det, hvordan eleverne føler sig generet af rygning på skolen, og hvad der skal gøres ved det.

Opfølgning

Om et år følger uvm-undersøgelsesgruppen op på handleplanen. Om tre år, i 2013, bliver der lavet en ny uvm-undersøgelse.

Kontaktinfo

Kvistgård Stationsvej 2 A-B
3490 Kvistgård.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontor: 49 13 96 87, (kl 9.00-12.00)
BH klasse: 49 13 86 14 (kl. 8.00-8.30)
Børnehuset: 49 13 83 80