• Hjem
  • Nyheder
  • Nyt
  • Invitation til at udvikle skolens forældrehåndbog

Invitation til at udvikle skolens forældrehåndbog

nyhed foraeldrehaandbog

Kære forældre

I anledning af vores 40 års fødselsdag, vil vi invitere jer til at deltage i udviklingen af en forældrehåndbog.

I år er et af lærerkollegiets årstemaer "forældresamarbejde", og vi håber, at vi som en del af dette årstema sammen med jer forældre vil kunne lave en god forældrehåndbog.

Derfor inviterer vi interesserede forældre til at danne en arbejdsgruppe omkring forældrehåndbogen, som vi ønsker skal ligge færdig til skolestart 2019.

Interesserede bedes melde sig til Cornelia.

Hilsen Kollegiet