skip to Main Content

Fagplan for sundhed og seksualitet

I vores pædagogik ligger i forvejen en undervisning, der tager højde for eleverne på deres udviklingstrin. Klasselæreren, som følger dem i mange år 

Indledning:

Den antroposofiske pædagogik tager udgangspunkt i, at eleverne i løbet af 0. til 9. klasse

lærer sig selv og andre at kende fysisk, følelsesmæssigt og psykisk, således at de gennem

undervisningen får viden og færdigheder til at håndtere sundhed, trivsel og seksualitet.

For at kunne vokse, trives og modtage læring, er det vigtigt alle dele af mennesket udvikles.

Derfor er der megen fokus på, at det enkelte barn og hele fælles skabet omkring klassen har

det godt.

På alle klassetrin bliver der taget emner op, som er relevante på de forskellige

udviklingstrin, og for at børnene herigennem bliver præsenteret for forskellige redskaber og

retningslinjer, der kan være en hjælp til selvhjælp.

I tilfælde af dårlig trivsel, det være sig fysisk, følelsesmæssigt, socialt eller psykisk, bliver

der altid taget hånd om den enkelte og hele fællesskabet.

Fra børnehaveklasse til 3. klasse

I de små klasser bliver der i hovedfagstimerne taget emner op om krop, sundhed,

ernæring og trivsel. Emnerne bliver taget op i relation til børnenes egen hverdag og til

hverdagen i skolen.

Der tales om madpakker og sund mad i spisefrikvarteret. Børnene får lov at fortælle om

familien og om glæder og sorger.

Ved at børnene lytter til hinanden, får de også en større forståelse for de forskelle, der er

i det sociale, det psykiske og det fysiske miljø i forskellige familier.

 I 3. klasse bliver der sammenlignet med gamle dages sundhed og trivsel i forhold til

deres eget liv.

Desuden er skolen i tæt samarbejde med sundhedsplejersken.

Undervisningen i 4. klasse.

Foruden at relevante emner stadig bliver taget op til debat, er der her en

hovedfagsperiode, menneskekundskab, hvor de går på opdagelse i deres egen krop og

dens udholdenhed og formåen. Der bliver lyttet til vejrtrækning og målt puls, og her

sammenligner de også deres indbyrdes forskelligheder.

Dette kræver, at de har tillid til hinanden og forståelse af hinandens forskelligheder. Her

kommer man ofte ind på kroppens sundhed, og hvad de selv kan gøre for at blive

sundere og være glade, både med deres krop og for hinanden.

Undervisningen i 5. og 6. klasse

Da pigerne på dette alderstrin begynder at menstruere, bliver der her taget hånd om, at

de ved, hvad det indebærer for dem selv og andre. 

I 7. klasse er der en uge i skemaet, hvor eleverne har Hjertets vej, og her er bliver der talt og undervist i seksualitet, grænser, menstruation og anatomi. Det sidste fag er i samarbejde med biologilæreren.

I 8. klasse inviteres sundhedsplejersken ind og der bliver givet egentlig seksualundervisning.

I 9. og 10. klasse bliver der i biologiperiode undervist i kønsorganer, kønssygdomme og prævention

Back To Top