skip to Main Content

Trivsel, fællesskab og socialt liv

Det er vigtigt at være sammen

Steiner HF Kvistgård er en ungdomsuddannelse, som er kendetegnet ved et stærkt elevfællesskab og mange faglige og sociale aktiviteter på tværs af klasserne.

De årlige studierejser, ekskursioner og samarbejdet med andre Steiner HF-skoler bidrager til stærke fællesskaber i og på tværs af klasserne. Det giver dig et netværk og mulighed for venskaber i ind- og udland.

For os er det værdifuldt, at alle – både elever, forældre og ansatte – føler sig trygge og trives i skolefællesskabet.

Vi ønsker en skole, som er kendetegnet ved tillid, gode relationer, menneskelig respekt og plads til forskellighed. Derfor møder vi  hinanden med venlighed, taler respektfuldt sammen og undgår aggressiv adfærd. Vi siger ikke noget om andre, som vi ikke kunne have sagt til dem ansigt til ansigt.

Vi benytter vores intranet til meddelelser og planlægning, mens uoverensstemmelser og holdningstilkendegivelser drøftes mundtligt.

Politikker og strategier

Steinerskolerne har historisk haft et meget lavt mobbeniveau, og elevernes trivsel har generelt ligget godt i vurderinger af læringsmiljøet.
Læs skolens Mobbepolitik her

Skolen gennemfører den obligatoriske årlige trivselsmåling for gymnasiale uddannelser.
Resultaterne med eventuelle nødvendige indsatser for både den faglige og den sociale trivsel vil kunne læses her på siden.

“En oplevelse af at være en del af et fællesskab hvor alle er accepterede og alle hjælpes ad til at lære, både elever og lærere”

 

Steiner HF elev

Her er et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige kom og mød os lørdag den 22 januar🌼🇸🇪

Her er et billede af hele overskolen på en lille ø i Sverige kom og mød os lørdag den 22 januar🌼🇸🇪 ...

Back To Top